• Trang chủ
 • Tuyển dụng
 • Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

Phòng ban & tuyến báo cáo:
Phòng ban/Đội:                    Ban quản lý văn phòng 
Báo cáo trực tiếp:                 Báo cáo cho Giám đốc                                                                    
Vai trò chính:
Quản lý phòng kỹ thuật hổ trợ các công việc kỹ thuật trong khi đấu thầu, xây dựng và bàn giao dự án. Trực tiếp tham gia các dự án đang triển khai bảo đảm vai trò và trách nhiệm của Quản lý Dự án được hổ trợ tốt.

Trách nhiệm chủ yếu:

 • Quản lý chung phòng/đội/nhóm kỹ thuật.
 • Báo cáo hàng tháng bằng văn bản cho Giám đốc
 • Xử lý các công việc hàng ngày của phòng/đội
 • Kiểm soát chất lượng của hồ sơ bàn giao.
 • Thiết lập và duy trì qui trình đấu thầu.
 • Kiểm tra lần cuối và nộp hồ sơ thầu.
 • Chủ trì và tổ chức thầu chọn thầu phụ
 • Làm việc cùng các phòng ban khác và Ban Giám đốc cho việc nộp và trình bày hồ sơ thầu.
 • Kiểm tra và xác nhận yêu cầu thanh toán hàng tháng.
 • Thiết lập hướng dẫn quyền hạn của phòng/đội/nhóm.
 • Báo cáo định kỳ cho Giám đốc
 • Đánh giá công tác của nhân viên hàng tháng theo yêu cầu của công ty.
 • Vai trò và trách nhiệm khác do Giám đốc phân công.

Yêu cầu cơ bản:

 • Tối thiểu tốt nghiệp đại học ngành công chánh / xây dựng.
 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm quản lý dự án xây dựng với vị trí công tác, loại và qui mô dự án tương tự.
 • Giỏi tiếng Anh cả đọc, nói và viết.
 • Thể hiện khả năng tư duy đổi mới, chính xác và làm việc đúng đắn ngay từ đầu.
Xin Việc Trên Mạng
Chúng Tôi Chuộng Sơ Yếu Lý Lịch Bằng Tiếng Anh Cho Vị Trí Này
Vị trí công tác
Liên lạc
Tên
Email
Nội dung
SY.Lý lịch: Upload từ máy cá nhân (file:.doc, docx, pdf | File size: < 3MB )