• Trang chủ
 • Tuyển dụng
 • Nhân Viên Quản Lý Hồ Sơ Công Trường

Nhân Viên Quản Lý Hồ Sơ Công Trường

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
NHÂN VIÊN QUẢN LÝ HỒ SƠ CÔNG TRƯỜNG

Phòng ban & tuyến báo cáo:
Phòng ban/Đội:                    Ban quản lý dự án
Báo cáo trực tiếp:                 Báo cáo cho Quản lý Dự án

Vai trò chính:
Nhân viên quản lý hồ sơ công trường chịu trách nhiệm bảo đảm tất cả các hồ sơ (dạng số & dạng in ra) được lưu giữ tốt để dễ tìm và sử dụng khi cần thiết.

Trách nhiệm chủ yếu:

 • Giữ gìn hồ sơ tiến độ công trường và nhật ký công trường để lưu lại các hoạt đông và các sự kiện quan trọng tại công trường ; bảo đảm hồ sơ hình ảnh được lưu giữ có thể tìm dễ dàng.
 • Kiểm soát việc phân phối các hồ sơ mới và thông báo thu hồi để hủy các hồ sơ cũ không còn sử dụng nữa.
 • Theo dõi toàn bộ hồ sơ và sẵn sàng cung cấp cho Ban Giám đốc.
 • Xử lý mọi thư tín nhận vào và gởi đi và các hồ sơ khác.
 • Nhận và phân phối hồ sơ cho các bộ phận liên quan.
 • Lưu giữ thông tin và cơ sở dữ liệu (dạng số và dạng in ra) liên quan đến dự án.
 • Liên lạc với nhân viên phòng ban khác để giải đáp các vấn đề về hồ sơ chứng từ.

Yêu cầu cơ bản:

 • Tối thiểu tốt nghiệp cao đẳng/trung cấp ngành học có liên quan.
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành xây dựng với vị trí công tác, loại và qui mô dự án tương tự.
 • Quen thuộc với hệ thống ISO.
 • Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, v.v…) và Adobe Acrobat.
 • Có khả năng duy trì hệ thống chất lượng đáp ứng yêu cầu tuân thủ qui trình.
 • Hiểu rõ chức năng hệ thống liên quan đến yêu cầu qui trình.
 • Giỏi tiếng Anh đọc, viết.
 • Có khả năng chú ý đến các chi tiết và sự chính xác trong khi vẫn linh hoạt và khả năng thích nghi với việc thay đổi các ưu tiên.
 • Có khả năng nắm bắt được các hướng dẫn từ người quản lý.
 • Thể hiện khả năng tư duy đổi mới, chính xác và làm việc đúng đắn ngay từ đầu.
Xin Việc Trên Mạng
Chúng Tôi Chuộng Sơ Yếu Lý Lịch Bằng Tiếng Anh Cho Vị Trí Này
Vị trí công tác
Liên lạc
Tên
Email
Nội dung
SY.Lý lịch: Upload từ máy cá nhân (file:.doc, docx, pdf | File size: < 3MB )