Tòa Nhà Văn Phòng Loyal

Loyal-office-Building
Dự án: Tòa Nhà Văn Phòng Loyal
Địa diểm: 151-151 Bis Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chi tiết dự án: Tòa nhà văn phòng Loyal do Công ty TNHH Đầu Tư PTD, là công ty anh em với Công ty TNHH Xây dựng và San lấp nền Trung Dũng, đầu tư xây dựng và được sử dụng một phần làm văn phòng Công ty TNHH Xây dựng và San lấp nền Trung Dũng và Công ty TNHH Đầu Tư PTD và phần khác cho thuê làm văn phòng.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu Tư PTD 151-151 Bis Võ Thị Sáu, Phường 13, Quận 3, TPHCM, Việt Nam.
Điện thoại : (84.8) 3820 8814 – Fax : (84.8) 3820 8868
Tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng ATA
Vai trò: Nhà thầu chính
Hạng mục công việc: Tòa nhà văn phòng 10 tầng
Công tác thi công: Đóng cọc, Thi công móng, Kết cấu, Kiến trúc, Hoàn thiện, Hệ thống cơ điện
Giá trị Hợp đồng: 20 Tỷ VND ( # 1,000,000 USD )
Ngày khởi công: 05/2006
Ngày hoàn thành: 05/2007