• Trang chủ
 • Tuyển dụng
 • Trưởng Phòng Hành Chánh Và Tổ Chức

Trưởng Phòng Hành Chánh Và Tổ Chức

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÁNH VÀ TỔ CHỨC

Phòng ban & tuyến báo cáo:
Phòng ban/Đội:                    Ban quản lý văn phòng  
Báo cáo trực tiếp:                 Báo cáo cho Phó Giám đốc Tài chánh và Tổ chức                                                                
Vai trò chính:
Quản lý Đội ngũ Nhân sự và hổ trợ Ban Giám đốc và các Trưởng phòng / Quản lý với việc phát triển tổ chức Quản lý Nguồn Nhân lực.

Nhiệm vụ chủ yếu:

 • Xác định và bổ sung nguồn nhân lực hiện nay và trong tương lai của công ty một cách hiệu quả.
 • Xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống quản lý nguồn nhân lực để phát triển nhân viên cần thiết nhằm đạt mục tiêu kinh doanh.
 • Xác định và thực hiện hiệu quả hệ thống đánh giá hoạt động nhân viên liên quan đến hệ thống khen thưởng và tăng lương.
 • Xây dựng và cập nhật chính sách công ty.
 • Giải quyết công việc hành chánh nói chung như tuyển dụng, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, hợp đồng lao động và thuế thu nhập cá nhân.
 • Tuyển dụng để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho công ty.
 • Báo cáo hàng tháng bằng văn bản cho Ban Giám đốc.
 • Quản lý mọi hoạt động hành chánh và tổ chức nhân sự.
 • Xử lý các vấn đề hàng ngày liên quan đến nhân viên, hoặc một cách trực tiếp hoặc tư vấn cho các tuyến quản lý.
 • Thiết lập văn hóa công ty và môi trường làm việc hiệu quả.
 • Chịu trách nhiệm thực hiện thành công các thủ tục hành chánh.
 • Tham dự họp theo yêu cầu
 • Báo cáo định kỳ cho Phó Giám đốc Tài chánh và Tổ chức
 • Đánh giá công tác của nhân viên hàng tháng theo yêu cầu của công ty.
 • Vai trò và trách nhiệm khác do Phó Giám đốc Tài chánh và Tổ chức phân công.

Yêu cầu cơ bản:

 • Tối thiểu tốt nghiệp đại học ngành học có liên quan.
 • Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành xây dựng.
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý.
 • Giỏi tiếng Anh cả đọc, nói và viết.
 • Thể hiện khả năng tư duy đổi mới, chính xác và làm việc đúng đắn ngay từ đầu.
Xin Việc Trên Mạng
Chúng Tôi Chuộng Sơ Yếu Lý Lịch Bằng Tiếng Anh Cho Vị Trí Này
Vị trí công tác
Liên lạc
Tên
Email
Nội dung
SY.Lý lịch: Upload từ máy cá nhân (file:.doc, docx, pdf | File size: < 3MB )