Đốc Công

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
ĐỐC CÔNG

Phòng ban & tuyến báo cáo:
Phòng ban/Đội:                    Ban quản lý dự án
Báo cáo trực tiếp:                 Báo cáo cho Chỉ huy trưởng công trường

Vai trò chính:
Thực hiện các nhiệm vụ xây dựng do Chỉ huy trưởng công trường phân công bằng cách lập kế hoạch vật tư, thiết bị và nhân sự ; theo dõi tiến độ ; thực thi điều lệ và qui định an toàn ; quản lý công nhân.

Trách nhiệm chủ yếu:

 • Quản lý công nhân, làm việc tích cực ngoài công trường, vận hành thiết bị chuyên dùng cho công tác xây dựng.
 • Xem xét lại công việc vào cuối ngày và lên kế hoạch cho ngày kế tiếp để bảo đảm công việc đang làm phù hợp với tiến độ chi tiết do Chỉ huy trưởng công trường cung cấp.
 • Bảo đảm mọi vật tư và thiết bị yêu cầu có sẵn trước khi bắt đầu công việc.
 • Ngăn ngừa bị phạt và bị gián đoạn bằng cách theo sát biện pháp thi công của công ty. Kiểm tra để bảo đảm biện pháp thi công là mới nhất và đã được phê duyệt.
 • Duy trì môi trường làm việc an toàn, an ninh và lành mạnh bằng cách theo đúng tiêu chuẩn và qui trình ; tuân thủ các qui định pháp luật.
 • Giải quyết các vấn đề công tác và vấn đề làm việc đội nhóm.
 • Luôn luôn sử dụng và bảo trì dụng cụ và thiết bị công ty một cách hiệu quả và an toàn.
 • Phát hiện sớm lỗi do tay nghề công nhân để có thể sửa chữa thích hợp.
 • Tham dự họp theo yêu cầu.
 • Báo cáo định kỳ cho Chỉ huy trưởng công trường.
 • Đánh giá công tác của nhân viên hàng tháng theo yêu cầu của công ty.
 • Vai trò và trách nhiệm khác do Chỉ huy trưởng công trường phân công.

Yêu cầu cơ bản:

 • Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành xây dựng với vị trí công tác, loại và qui mô dự án tương tự.
 • Khả năng sử dụng nhiều loại dụng cụ điện cầm tay
 • Quản lý đội ngũ công nhân tại công trường.
 • Giao tiếp bằng lời nói, thông báo cho người khác về sự chú trọng chất lượng,  tiêu chuẩn chất lượng, kế hoạch công tác, v.v…
 • Khả năng nắm bắt được biện pháp thi công và hướng dẫn từ Chỉ huy trưởng công trường.
 • Thể hiện khả năng tư duy đổi mới, chính xác và làm việc đúng đắn ngay từ đầu.
Xin Việc Trên Mạng
Chúng Tôi Chuộng Sơ Yếu Lý Lịch Bằng Tiếng Anh Cho Vị Trí Này
Vị trí công tác
Liên lạc
Tên
Email
Nội dung
SY.Lý lịch: Upload từ máy cá nhân (file:.doc, docx, pdf | File size: < 3MB )