• Trang chủ
  • Chuyên môn
  • Thi Công Móng Silo (Đổ Bê Tông Khối Lớn)

Thi Công Móng Silo (Đổ Bê Tông Khối Lớn)

Bê tông khối lớn đặt ra nhiều thách thức. Một trong những thách thức lớn nhất là việc sinh nhiệt cao có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Trong bất kỳ việc đổ bê tông khối lớn nào, nhiệt độ tăng do nhiệt hydrat hóa. Trong khi khối bê tông bên trong tăng nhiệt độ, khối bê tông bên ngoài có thể giảm nhiệt độ và co lại ; nếu nhiệt độ thay đổi quá nhiều trong kết cấu bê tông, có thể gây ra nứt. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc thay đổi nhiệt độ, bao gồm kích thước của kết cấu, lượng cốt thép, nhiệt độ môi trường, nhiệt độ bê tông tươi lúc đổ và qui trình bao dưỡng bê tông.

Công ty TNHH XD&SLN Trung Dũng (TDC) có kinh nghiệm thực tiễn trong việc hoàn thành sáu móng đỡ silo với bê tông khối lớn cho dự án Nhà máy nghiền ép đậu nành Bunge. Bunge là nhà máy nghiền ép đậu nành lớn nhất Việt Nam.

Khoảng 30.000 khối bê tông đã sử dụng để thi công móng và các bộ phận phụ cho sáu silo, có sức chứa khoảng 60.000 tấn đậu nành.
Nhiều biện pháp kỹ thuật đã được thực hiện để kiểm tra việc thay đổi nhiệt độ bên trong và bên ngoài khối bê tông để tránh nứt và phân cách bê tông đưa tới chất lượng không mong muốn của móng.

Nhiều biện pháp quản lý cũng đã được thực hiện để bảo đảm việc đổ bê tông thành công và bảo đảm an toàn lao động. Hàng trăm lượt xe bê tông đã được huy động để cung cấp bê tông cho mỗi lần đổ.

Sau nhiều nổ lực miệt mài, TDC đã hoàn tất sáu kết cấu móng silo với chất lượng tốt trong thời hạn eo hẹp 4 tháng, bàn giao cho Bunge và họ hoàn toàn hài lòng.