• Trang chủ
  • Dự án
  • Ecolakes – Đường Và Hệ Thống Thoát Nước

Ecolakes – Đường Và Hệ Thống Thoát Nước

Ecolakes-Road_Drainage_Works
Dự án: Ecolakes – Đường Và Hệ Thống Thoát Nước
Địa diểm: Khu công nghiệp Mỹ Phước, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần SetiaBecamex.
Tư vấn: Công ty TNHH Jurutera TSSC Lim
Vai trò: Nhà thầu chính
Hạng mục công việc: Đường và hệ thống thoát nước
Giá trị Hợp đồng: 16 Tỷ VND ( # 800,000 USD )
Ngày khởi công: 03/2010
Ngày hoàn thành: 06/2010