• Trang chủ
  • Dự án
  • Thi công công tác bê tông cho Nhà xưởng số 02, Nhà xưởng số 10 và Nhà phụ trợ số 10 cho Dự án Nhà máy SMC Manufacturing ( ViệtNam) – Giai đoạn 1

Thi công công tác bê tông cho Nhà xưởng số 02, Nhà xưởng số 10 và Nhà phụ trợ số 10 cho Dự án Nhà máy SMC Manufacturing ( ViệtNam) – Giai đoạn 1

PhoiCanhSMCRisize

Dự án: Thi công công tác bê tông cho Nhà xưởng số 02, Nhà xưởng số 10 và Nhà phụ trợ số 10 cho Dự án Nhà máy SMC Manufacturing ( ViệtNam) – Giai đoạn 1 

Địa điểm: Lô K, KCN Long Đức, Long Thành, Đồng Nai, ViệtNam.

Chi tiết dự án:  Với diện tích 26 hecta, Nhà máy SMC Manufacturing ( Việt Nam) được xây dựng tại KCN Long Đức vào tháng 3/ 2015 có tổng vốn đầu tư đăng ký là 111 triệu USD. 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH SMC Mannufacturing (Việt Nam) với 100% vốn đầu tư của tập đoàn SMC Nhật Bản. SMC luôn là công ty dẫn đầu về thiết bị khí nén, cung cấp cho ngành công nghiệp những kỹ thuật cải tiến và các sản phẩm sáng tạo nhằm hỗ trợ trong công nghiệp tự động hóa với phương châm: “Góp phần tự động hóa và tiết kiệm sức lao động cho các ngành công nghiệp”

Thầu chính thiết kế & thi công: Công ty Kajima Overseas Asia Pte Ltd; thầu xây dựng 

Vai trò: Thầu phụ xây dựng

Hạng mục công việc:

Công tác bê tông Nhà xưởng số 2, Nhà xưởng số 10 và Nhà phụ trợ số 10.

Nền trên đất ( SOG) rộng 12.000 m2 với bề mặt hoàn thiện harderner

Sàn tầng 1 rộng 12.000 m2 với bề mặt hoàn thiện siêu phẳng

  • Hoàn thiện mặt dười là bê tông mỹ thuật
  • Hoàn thiện mặt trên là vinyl 

Công tác thi công: Công tác cắt đầu cọc và bê tông, công tác đất, công tác bê tông, công tác sắt, công tác lát gạch, đá, công tác xây tô, công tác sơn hoàn thiện và các công tác hòan thiện khác.

Giá trị Hợp đồng: # 26Tỷ VND ( # 1,200,000 USD )

Ngày khởi công: 08/2015

Ngày dự kiến hoàn thành: 03/2016

Hình ảnh của Nhà xưởng số 2

 

 

 

 

 

Hình ảnh của Nhà xưởng số 10