• Trang chủ
  • Dự án
  • Chutex – Đường, Hệ Thống Thoát Nước, Cảnh Quan

Chutex – Đường, Hệ Thống Thoát Nước, Cảnh Quan

1
Dự án: Chutex – Đường, Hệ thống Thoát Nước, Cảnh Quan
Địa điểm: Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Quốc Tế Chutex (Anh – Singapore)
Tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng & Quản lý dự án Attelier (Việt Nam)
Vai trò: Nhà thầu chính
Hạng mục công việc: Đường, Hệ thống thoát nước, Cảnh quan
Ngày khởi công: 04/2001
Ngày hoàn thành: 04/2007