Dự án: Thi công công tác bê tông cho Nhà xưởng số 02, Nhà xưởng số 10 và Nhà phụ trợ số 10 cho Dự án Nhà máy SMC Manufacturing ( ViệtNam) – Giai đoạn 1  Địa điểm: Lô K, KCN …

Dự án: Nhà máy giày Kingmaker ViệtNam – Nhà xưởng 05 và Nhà xưởng 06 Địa điểm: KCN VSIP I, Bình Dương, ViệtNam. Chi tiết dự án: Nhà máy Giày Kingmaker ViệtNam được trang bị 8 dây chuyền sản xuất …

Dự án: Nhà máy giày King Riches ViệtNam – Factory 3 Địa điểm: KCN VSIP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, ViệtNam. Chi tiết dự án: Dự án Sản xuất và gia công giày King Riches là dự án thứ 2 mà …