Dự án: Nhà Máy Allied – Đường , Hệ Thống Thoát Nước, Cảnh Quan
Địa diểm: Khu công cao Sài Gòn, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt N
Chủ đầu tư: Tập đoàn Allied ( Mỹ – Singapore)

Dự án: Nhà Máy Bột Mì Mekong – Đường, Hệ Thống Thoát Nước, Cảnh Quan
Địa diểm: Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bột Mì Mekong (Malaysia) [...]

Dự án: Chutex – Đường, Hệ thống Thoát Nước, Cảnh Quan
Địa diểm: Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Quốc Tế Chutex (Anh – Singapore)[...]

Dự án: Công Trình Hạ Tầng Kingmaker
Địa diểm: Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore 1, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Giày Kingmaker Việt Nam (Hongkong)