Dự án: Thành Phố Kinh Doanh Mapletree Ở Bình Dương – Giai đoạn 1B
Địa diểm: Thành phố Mới Bình Dương ( Khu phức hợp Thành phố-Dịch vụ-Công nghiệp [...]

Dự án: Đường & Hệ Thống Thoát Nước
Địa diểm: Số 31, Đường số 2, KCN Việt Nam Singapore 2, Bình Dương, Việt Nam
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Harris Freeman Việt Nam (Hoa Kỳ – Ấn Độ)

Dự án: Kian Joo Canpack _ Đường & Hệ Thống Thoát Nước
Địa diểm: Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kian Joo Canpack Việt Nam (Nhật Bản – Malaysia).

Dự án: Nhà Máy Gốm Sứ Mỹ Xuân _ Đường & Hệ Thống Thoát Nước
Địa diểm: Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Gốm Sứ Mỹ Xuân (Pháp)