Dự án: Công Trình Hạ Tầng Mappletree – Giai Đoạn 1A
Địa diểm: Thành phố Mới Bình Dương ( Khu phức hợp Thành phố-Dịch vụ-Công nghiệp Bình Dương ) , Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Mappletree Business City (Vietnam)

Dự án: Công Trình Hạ Tầng Mappletree – Giai Đoạn 1B
Địa diểm: Thành phố Mới Bình Dương ( Khu phức hợp Thành phố-Dịch vụ-Công nghiệp Bình Dương ) , Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam [...]
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Mappletree Business City (Vietnam)

Dự án: Ecolakes – Đường Và Hệ Thống Thoát Nước
Địa diểm: Khu công nghiệp Mỹ Phước, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần SetiaBecamex.

Dự án: Bunge – Đường & Hệ Thống Thoát Nước
Địa diểm: Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Bunge Việt Nam (Hoa Kỳ) [...]