Dự án: Nhà máy giày King Riches ViệtNam Địa điểm: KCN VSIP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, ViệtNam. Chi tiết dự án: Dự án Sản xuất và gia công giày King Riches là dự án thứ 2 mà Tập đoàn Kingmaker …

Dự án: Phục hồi nhà xưởng số 2 của nhà máy Chutex  ViệtNam Địa điểm: Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Tỉnh Bình Dương, ViệtNam Chi tiết dự án: Nhà máy may mặc Chutex là một nhà máy lớn với …

Dự án: Dự án xây dựng và hoàn thành nhà máy của Công ty TNHH Hercules ( ViệtNam) Địa điểm: Lô 224-225-226-227, đường số 6, KCN VSIP II, Bình Dương, ViệtNam. Chi tiết dự án: Nhà máy Hercules Việt Nam …

Dự án: Nhà máy giày Kingmaker ViệtNam – Factory 4 Địa điểm: KCN VSIP I, Bình Dương, ViệtNam. Chi tiết dự án: Nhà máy Giày Kingmaker ViệtNamđược trang bị 8 dây chuyền sản xuất với sản lượng hàng năm khoảng …