• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Chính sách về an toàn
  • Safety

Chính sách về an toàn

An toàn lao động là ưu tiên hàng đầu trong mọi công tác thi công. Tất cả các bên liên quan đến công trường xây dựng, chủ đầu tư, tư vấn, thầu chính, thầu phụ, khách viếng thăm, v.v…, đều phải tuân thủ các qui định về an toàn.

Công nhân được cung cấp đầy đủ trang thiết bị an toàn như đồ bảo hộ, mũ bảo hiểm, dây đeo làm việc trên cao, kính an toàn, v.v… Trước khi bắt đầu làm việc, tất cả công nhân đều phải tham dự khóa huấn luyện an toàn lao động để biết rõ các qui định về an toàn.

Công trường được tổ chức tốt, trang bị các phương tiện phòng ngừa tai nạn, như rào chắn, ray chắn, bảng hiệu an toàn, …theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra an toàn của nhà nước. Mọi hoạt động tại công trường được các đội phụ trách an toàn của chúng tôi giám sát chặt chẻ bảo đảm mọi qui định về an toàn được tuân thủ đầy đủ.

  1. Huấn luyện an toàn tại công trường
  2. An toàn khi làm việc trên cao
  3. Phương tiện bảo vệ an toàn
  4. Bảng cảnh báo an toàn