• 4-CorporateStrategy

Chiến lược công ty

Để đáp ứng nhu cầu khách hàng là mục tiêu số 1, chúng tôi đã thiết lập định hướng phát triển chiến lược sau:

ÁP DỤNG ĐÚNG KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ: Bằng cách kết hợp các kỹ thuật xây dựng vững chắc khác nhau và máy móc thiết bị tiên tiến, chúng tôi bảo đảm đem lại các giải pháp thiết thực, sáng tạo và hiệu quả kinh tế cao cho mỗi công việc chúng tôi thực hiện.

CUNG ỨNG ĐÚNG VẬT TƯ: Chúng tôi có một đội ngũ tận tâm và kinh nghiệm trong việc tìm nguồn cung ứng vật tư thích hợp cho từng dự án đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật của khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi cũng nghiên cứu đưa ra các vật tư thay thế khác vì chúng tôi tin tưởng vào sự lựa chọn của khách hàng.

TUYỂN DỤNG ĐÚNG ĐỘI NGŨ: Cho mọi dự án, bất kể ở phạm vi hoặc qui mô nào, chúng tôi đều tuyển dụng đội ngũ năng động, có kinh nghiệm thực tế để bảo đảm thành công cho dự án. Các thành viên chủ chốt tham gia dự án từ lúc ban đầu cho đến khi hoàn thành. Các thành viên chủ chốt này luôn có mặt để trả lời bất kỳ câu hỏi nào của khách hàng liên quan đến dự án: trước, trong và sau khi thi công. Ngoài ra, các cán bộ quản lý của chúng tôi được đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau là những người giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo. Đây là mẫu người làm việc cho Công ty TNHH XD & SLN Trung Dũng. Chúng tôi hợp tác với nhau để đạt mục tiêu của khách hàng yêu cầu.

ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ: Hệ thống quản lý và cương lĩnh hợp tác được áp dụng như công cụ hiệu quả giúp cho khách hàng, tư vấn, thầu phụ và nhân viên của chúng tôi dễ dàng kết hợp nhóm, liên lạc và cộng tác. Phần mềm Hoạch định Tài nguyên Doanh nghiệp (ERP) đang được triển khai vì lý do này.

Các chiến lược này dẫn đường tới thành công cho các dự án của chúng tôi. Đây là cách chúng tôi duy trì cung cấp dịch vụ ở mức độ cao nhất mà các khách hàng trong nước và quốc tế đều mong nhận được.