• 5-CorporateCulture

Văn hóa công ty

Đề cao văn hóa công ty là cơ sở cho hoạt động hàng ngày của chúng tôi. Ban Giám Đốc làm việc mỗi ngày bảo đảm môi trường làm việc tại Công ty TNHH XD & SLN Trung Dũng thoải mái để nhân viên có thể tập trung đóng góp vào mục tiêu chung: cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Văn hóa công ty chúng tôi bao gồm tám yếu tố chính sau:

1.

Sự hài lòng của khách hàng: Tất cả nhân viên công ty hiểu rằng ưu tiên hàng đầu là làm cho khách hàng hài lòng về chất lượng, an toàn, tiến độ và ngân sách.

2.

Sự nhất quán trong bàn giao công trình: Nhất quán là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc bàn giao công trình. Mọi sự cải thiện đều căn cứ vào các giải pháp và thực tiễn lôgic, do đó không có gì ngạc nhiên về việc đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng.

3.

Sự minh bạch: Nhân viên tuân thủ “Nguyên tắc ứng xử của công ty”, tập trung vào tính chân thật và tính chuyên nghiệp trong việc làm khách hàng hoàn toàn hài lòng.

4.

Trách nhiệm rõ ràng: Công ty cũng thực hiện các biện pháp như Bản Phân Công Trách Nhiệm để xác định vai trò và trách nhiệm trong đội ngũ quản lý và toàn thể nhân viên để nâng cao sự hiểu biết về cách hoạt động hiệu quả tới mức cao nhất có thể được. 

5.

Sự kiểm tra hoạt động: Chúng tôi có những hệ thống kiểm tra thành quả hoạt động để tối ưu hóa các giải pháp cho khách hàng và để ngăn ngừa các rủi ro có thể có để khách hàng hoàn toàn hài lòng. Các thanh tra nội bộ công ty phối hợp chặt chẻ với Ban Giám Đốc để bảo đảm hiệu quả  của việc theo dõi hoạt động ở văn phòng cũng như ở công trường.

6.

Khả năng lãnh đạo nổi bật: Mỗi cán bộ quản lý của công ty là một lãnh đạo được đào tạo để hướng dẫn người khác trong việc phát triển cá nhân và phát triển nghề nghiệp. Cán bộ quản lý công ty thường xuyên xác định thiếu sót trong kỹ năng của mỗi nhân viên để huấn luyện và đưa ra hướng dẫn cần thiết bảo đảm cho nhân viên được chuẩn bị đầy đủ để thực hiện nhiệm vụ được giao phó.

7.

Hoạt động nhóm: Chúng tôi tin rằng “làm việc cùng với nhau mỗi cá nhân thu hoạch nhiều hơn”. Do đó, nhân viên công ty làm việc, xây dựng, chia sẽ và phát triển cùng với nhau. Nhiều người bắt đầu làm việc cho công ty ngay sau khi tốt nghiệp và đã trở thành nguồn nhân lực rất có giá trị cho công ty. Những nhân viên này đã nhìn nhận ý tưởng “hoạt động nhóm” như một lối sống và đã quyết định ở lại góp phần vào sự thành công của chúng tôi trong việc phục vụ khách hàng.

8.

Môi trường làm việc tích cực: Chúng tôi tin rằng làm việc hòa hợp là điều quan trọng để nhân viên đạt được kết quả tốt đẹp trong công việc. Do đó, quan hệ công tác tốt với cấp trên và đồng nghiệp luôn được khuyến khích và thúc đẩy. Nền tảng này đã tạo nên môi trường làm việc tích cực cho công ty.